logo

Gegevens analyse

Met de mogelijkheden die de moderne ontwikkeltools bieden, worden databases steeds completer. Uw bedrijfsprocessen kunnen zo steeds beter geautomatiseerd ondersteund worden. Hierdoor ontstaan ook geheel nieuwe mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te analyseren. LA kan u op verschillende manieren helpen om deze analyses uit te voeren.

Managementrapportages

Modern management vereist een goed inzicht in de processen binnen uw bedrijf. Een belangrijk deel van dit inzicht is te halen uit de informatie die uw geautomatiseerde systemen opslaan. Deze gegevens kunnen gepresenteerd worden in de vorm van tabellen en/of grafieken.

Een eenmaal geprogrammeerde management-rapportage kunt u periodiek uitdraaien. Zo krijgt u niet alleen een actueel overzicht, maar door rapportages te vergelijken over een periode ontstaat ook een inzicht in de historische ontwikkeling in de processen.

Interactieve analyses

Soms is de hoeveelheid gegevens die u wilt kunnen analyseren zo groot dat een rapportage op papier niet meer voldoet. In andere gevallen wilt u misschien zelf periodiek kunnen inventariseren hoe uw bedrijf ervoor staat op steeds een ander gebied. Dan bent u beter uit met een interactieve analyse.

In dit soort situaties worden de gegevens uit uw geautomatiseerd systeem voorbewerkt en opgeslagen in een data warehouse. Het data warehouse bevat alle relevante informatie die u wilt analyseren in voorbewerkte vorm. De voorbewerking maakt snelle raadpleging mogelijk. Het data warehouse wordt vervolgens ontsloten door een interactief analyseprogramma. U kunt zo naar eigen inzicht de informatie samenvatten en presenteren op scherm of op papier.

et een interactieve analyse kunt u veel meer grootheden (parameters) van de bedrijfsprocessen analyseren. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook direct een historische trend zichtbaar gemaakt worden.

Ad-hoc analyses van databases

De hierboven beschreven varianten zullen in de praktijk een min of meer vaste rapportage vormen. De analyse wordt eenmalig omgezet in een programma. Dit programma wordt dan periodiek gedraaid om de analyse uit te voeren. In de praktijk zullen er echter ook regelmatig situaties zijn dat ineens een specifieke analyse nodig is. Bijvoorbeeld vanwege veranderende wetgeving of vanwege een wens van uw klanten.

LA voert ook on-site analyses uit. Periodiek of op afroep komt dan een medewerker van LA langs om de openstaande analysewensen uit te voeren. U hebt dan meteen de resultaten zodat u snel kunt inspringen op actuele situaties.

Duikerstraat 4
1432 JW Aalsmeer
Telefoon: 0297-786515
email: info@laweb.nl